התאריך החדש של הקורס ריאקטיביות סמינר המשך למאלפי כלבים בכירים  01.05.19 

ימי רביעי מ 12:00 עד 15:00

 

ריאקטיביות קורס