התאריך החדש של הקורס ריאקטיביות סמינר המשך למאלפי כלבים בכירים   

ימי ראשון מ 12:00 עד 15:00

 

ריאקטיביות קורס