מתקני האג'יליטי בשיפוץ עד יוני 2018.
נא לברר לקראת אפריל 2018 את מועדי פתיחת החוג באתר
מרכז הכלב והאדם

 

agillity2