מתקני האג'יליטי בשיפוץ עד יוני 2016.
נא לברר לקראת אפריל 2016 את מועדי פתיחת החוג באתר
מרכז הכלב והאדם

 

agillity2